سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحیده باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی
الهام سبحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

هر اقدام غیرمسلحانه که موجب کاهش آسیب پذیری نیرویانسانی ساختمان ها تاسیسات ، تجهیزات اسناد و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن و نیز حوادث و بلایای طبیعی گردد پدافند غیرعامل خوانده می شود اقدامات دفاع غیرعامل حوزه وسیعی از علوم مختلف را در بر می گیرد در مقاله حاضر بررسی تمهیدات پدافند غیرعامل در شاخه علوم معماری و طراحی منظر مورد نظر قرارگرفته است در کشور ما اهمیت بحث ایمنیو امنیت در شهرسازی و معماری چنان که باید موردتوجه قرارنگرفته است و همچنان شاهد ساخت و سازهایی هستیم که بطور روز افزون آسیب پذیری محیط کالبدی را در برابر انواع بحران ها افزایش میدهند. با الزام به رعایت این اصول در سطوح مختلف طراحی و ساخت پروژه های معماری و شهرسازی شاهد کاهش خطر پذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر خواهیم بود.