سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جلالی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران
ایمان ابوعلی – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران

چکیده:

بازسی های غیرمخرب بطور اساسی نقش ویژه ای در تعمیر و نگهداری و تمدید عمر سازه های هوایی ایفا می کنند یکی از بازرسی های غیرمخرب که کاربردهای زیادی در صنایع هوایی جهت تست انواع مواد مرکب Composite) وساختار لانه زنبوری Honeycomb) دارد بازرسی گرمانگاری مادون قرمز می باشد از جمله مزایای بازرسی گرمانگاری مادون قرمز این است کهبرای شکلهای پیچیده و یا مجموعه هایی از مواد شبیه بهم و یا غیرمتشابه و همچنین شرایطی که تنها یک طرف قطعه مورد بررسی در دسترس است امکان پذیر می باشد در ضمن این روش بازرسی بسیار سریع بوده و بدون نیاز به تماس با قطعه ودربرگیرنده مناطق وسیعی از سطح صاف و یا قطعات دارای انحنا می باشد از این روش بازسی می توان جهت تعیین عیوب مختلف ی از جمله جدایش Delamination)، آسیب ضربه ای رطوبت حبس شده در سلولهای لانه زنبوری ناخالصی ها، اختلافات دانسیته، تعیین چسبندگی اتصالات و همچنین آنالیز تنش ساختار تحت بار دینامیکی بهره برد.