سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی محمودی قهساره – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نجف آباد
زهرا هادیان – دانشجوی زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی اصول و مبانی شهادت طبق دیدگاه شیعه و ترویج این اصول درجامعه ی اسلامی بالخصوص که اکنون که بحث بیداری اسلامی در منطقه مطرح گردیده است دراین مقاله ابتدا مفاهیم کلیدی شهادت، ایثار ، شیعه و تشییع تعریف شده است ثانیا رابطه بین ایثار و شهادت مطرح گردیده و سپس موضوع مبانی و اصول شهادت در شیعه که بر اساس ایمان به خدا پیامبران و پیشوایان معصوم، کسب رضایت خدا، ریشه کن نمودن باطل، از بین رفتن گناهان می باشد را مورد توجه قرار داده است روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای می باشد و نتایج تحقیق در چند فصل خلاصه میشود ۱- بین ایثار و شهادت رابطه تنگاتنگی وجود دارد ۲- شهادت طبق قرآن و روایات مشروع می باشد ۳- شهادت باید مورد رضایت خداوند باشد.