سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عذرا اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر

چکیده:

در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان های مسکونی طراحی خانه های چهارفصل بارزترین شکل ابنیه سنتی به گونه همساز با اقلیم است که درمناطق گرم و خشک بصورت حیاط مرکزی و کاملا درونگرا ساخته شده است این ساختمان ها دارای فضای زمستان نشین و تابستان نشین است که بهترین فرم و ترکیب ممکن اجزا یک ساختمان برای تعدیل اقلیم به شمار می رود دراین مقاله هدف مطالعه کالبد و کارکرد ساختمان های چهارفصل در اقلیم گرم و خشک و نقدو بررسی اصول طراحی به کاررفته در آنها است دراین راستا شکل ساختمان چگونگی استقرار آن و ویژگی فضاهای کالبدی مورد بررسی قرارگرفته است ویژگیهای بدست آمده از این پژوهش می تواند به منظور دستیابی به اصول و ضوابط طراحی همساز با اقلیم در اقلیم گرم و خشک راه گشا باشد.