سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

گلناز پاکروان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
فریبا محمدپور – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری

چکیده:

بطورکلی برای انسان اندیشه ایجاد مسکن وداشتن محیط یکه امنیت آسایش زیبایی و کارایی را دریک جا داشته باشد ایده ای قدیمی است تکنیکی که معماران ایرانی درساخت و ساز خانه های سنتی به کاربرده اند بهره گیری ازاقلیم و همسویی با شرایطی استکه اقلیم درهر منطقه ای ایجاد می کند لذا برای فراهم کردن رابطه متقابل بین بنا و محیط کمال بهره را برده و با درنظر گرفتن شرایط جغرافیایی خاص هر منطقه طرحی بسیار هوشمندانه ارایه داده اند معمارایرانی با استفاده بهینه از فضاها و مکان همه عناصر مورد نیاز را با هدفی خاص دریک مجموعه انسجام یافته و قابل استفاده ارایه داده است یعنی خانه با تمام اجزا سنجیده و منطقی درتقابل با بستر خویش دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای طراحی از ۲ اقلیم متفاوت از پهنه های سرزمین بزرگ ایران به اصولی که شرایط همسان با اقلیم های متفاوت کشورمان ایجاد کرده است دست یافت.