سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حیدرعلی کشکولی – هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شهید چمران و علوم و تحقیقات خوزستان
مهدی والی پور – کارشناس ارشد اجرایی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی برای تامین نیاز غذایی انسان و در جهت استفاده بهینه ازمنابع موجود و فراهم نمودن منابع جدید برای توسعه کشاورزی مطالعات ابشویی و اصلاح اراضی دشت هوفل به منظور اصلاح و بهسازی و بهره برداری صحیح از این اراضی و همچنین برآورد مقدار آب لازم برای ابشویی املاح محلول از نیمرخ خاک در این منطقه مطالعه موردی حوزه جنوب کرخه انجام گرفته است هرگونه سرمایه گذاری در جهت توسعه کشاورزی در اراضی شور و سدیمی در گرو احداث شبکه زهکشی و اجرای برنامه اصلاح خاک به منظور بهبود خواص فیزیک و شیمی خاک می باشد حصول نتایج مطلوب در برنامه های اصلاح خاک مستلزم فراهم بودن شرایط زیر است: منابع کافی آب برای ابشویی مقدماتی املاح خاک و استمرار ابیاری باید فراهم باشد کیفیت آب آبیاری مناسب باشد امکان نفوذ آب از سطح خاک به طبقات پایین وجو د داشته باشد شرایط تخلیه زه آب و املاح شسته شده به درون زهکشی طبیعی یا مصنوعی میسر گردد. دراین تحقیق ازمایش در چهار منطقه حوزه جنوب کرخه در عمقهای ۲۵-۰ ، ۵۰-۲۵ ، ۷۵-۵۰ ، ۱۰۰-۷۵ ، ۱۲۵-۱۰۰ ، ۱۵۰-۱۲۵ سانتی متر انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرند تا هدف رسم منحنیهای شوری و سدیم زدایی در چهار منطقه در سه ایستگاه به روش غرقابی و یک ایستگاه به روش تناوب شمال دشت هوفل طرحهای حوزه جنوب کرخه و اثر ماده اصلاح کننده سدیم برشستشوی املاح و سدیم می باشد همچنین ارائه فرمولهای تجربی مناسب جهت استفاده در برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح مناطق مور نظر از دیگر اهداف طرح بوده است.