سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد طاهر کاکویی شور کایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه‌های هیدرولیکی، دانشگاه سیستان و بلوچست
محسن امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی آب، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد گیوه چی – استادیار گروه عمران، دانشکده شهید نیک‌بخت، دانشگاه سیستان و بلوچست

چکیده:

از جمله مواردی که ته‌نشینی در سازه‌های آبی به همراه دارد ، دیگر مشکلاتی نظیر کاهش ظرفیت، کاهش سرعت و افزایش افت و در کل کاهش راندمان سازه می‌باشد. تحقیقات گسترده‌ای در زمینه افت اصطکاک کلی جریان رودخانه‌ها و سازه‌های انتقال آب تاکنون صورت گرفته است، از جمله این مطالعات می‌توان به مطالعات مودی اشاره نمود که منجر به ایجاد یک از رایس نمودارها جهت تعیین ضریب اصطکاک در لوله‌های تجارتی تمیز شده است. در این تحقیق از نتایج مودی و سایر مطالعات مشابه استفاده گردید. جهت استخراج رابطه مشابه، اقدام به ساخت مدل فیزیکی از یک کانال روباز گردید. آزمایشات برگ هفت نمونه رسوب در سه شیب مختلف کانال انجام شد و در نهایت چندین گراف در این زمینه استخراج گردید که می‌توان با قالب گچی برای طراحی در کنار دیگر معیارهای معمول طراحی مدنظر قرار گیرد. با بررسی گراف ها این نتیجه حاصل شد که ضریب افت موضعی با افزایش شیب بستر افزایش می‌یابد، اما تغییرات ضریب افت جریان در برابر افزایش عدد رینولدز محسوس نمی‌باشد .