سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد یزدانی – استادیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
محمد ادریسی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن از دو روش هم رسوبی و هیدروترمال سنتز گردید نانوذرات حاصل ازدو روش سنتز به کمک روشهای معمول مورد شناسایی قرارگرفت براساس نتایج حاصل اشباع مغناطیسی درنانوذرات دارای اندازه متوسط یکسان حاصل از دو روش متفاوت است این تغییر درمقدار اشباع مغناطیسی براساس وضعیت قرارگرفتن اتم ها درشبکه ها بلوری قابل توضیح است با قرار گرفتن منظم اتمهای آهن درکنار هم اشباع مغناطیسی افزایش می یابد وجود نقایص درشبکه کریستالی موجب ت غییر درمقدار اشباع مغناطیسی نانوذرات می گردد