سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا زارعی – عضو هیئت علمی گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی
محسن محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کشتی، دانشکده مهندسی کشتی سازی، دانشگاه

چکیده:

کشتیهای پر سرعت از کشتی های پر کاربرد امروزی می باشند. در زمان طراحی این نوع شناورها باید کلیه شرایط عملی آنها در دریای مواج نظیر اسلمینگ به دقت مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این پدیده بر روی کشتی ها روشهای مختلفی وجود دارد. روش شبه استاتیکی روش پرکاربرد در این زمینه است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. روش المان محدود یکی از روشهای پر کاربرد در طراحی سازه های مختلف است. در این مقاله پدیده اسلمینگ بر روی یک شناور کامپوزیت کاتاماران با استفاده از روابط ارائه شده توسط موسسه رده بندی DNV بروش المان محدود و با استفاده از نرم افزار انسیس تحلیل شده است.