سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شریعت شیخ الاسلامی – کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشکاه تهران
رضا تهرانی – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
وحید محمودی – استاد دانشکده مدیریت دانشکاه تهران

چکیده:

نظام بودجه ریزی عملیاتی نوعی نظام بودجه ریزی است که مبتنی بر بررسی و پیگیری عملکرد دستگاه ها و ارائه بودجه و تخصیص اعتبارات بر اساس پیشرفت عملکردپروژه هاست. در ایران عملیاتی کردن بودجه در سال های اخیر. علیرغم تاکیدها و الزامات می توان گفت که توفیق چندانی در این خصوص حاصل نگردیده است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه موظف به اجرای بودجه ریزی عملیاتی می باشد اما در اینجا هم تفاوت عمده ای به وجود نیامده سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل اجرا نشده است ؟ چه موانعی بر سر راه اجرای صحیح و کامل آن وجود دارد؟ و چه نیازمندی هایی لازم است تا اجرای کامل و صحیح آن صورت گیرد؟این تحقیق به بررسی عوامل داخلی و خارجی موثر در اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان در قالب مدل الماس. که وجود شش را در اصلاح نظام بودجه « مدیریت برنامه ریزی،مدیریت هزینه ،مدیریت عملکرد،مدیریت تغییرو نظام پاسخگویی و انگیزش » فاکتور ریزی به بودجه ریزی عملیاتی را لازم می داند می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد عوامل برنامه ریزی، مدیریت هزینه و مدیریت عملکرد از لحاظ بکارگیری در سازمان در رتبه های اول تا سوم و. عوامل مدیریت تغییر و نظام انگیزش و پاسخگویی کمترین رتبه را از لحاظ بکارگیری در سازمان را در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی دارند.و سازمان بیشتر در زمینه مدیریت عملکرد ،مدیریت تغییر و نظام پاسخگویی و انگیزش مشکل دارد و درنهایت در ماتریس سوات هریک از ضعف ها و قوت ها و فرصت ها و تهدیدها در هر یک از این عوامل عنوان شده است.