سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن یاری – مدیرعامل و رئیس مرکز
رضا شامی – معاون پشتیبانی مرکز
فرشته بیگلری – کارشناس بهداشتمحیط مرکز
شهلا اصغری – کارشناس مدیریت بهداشت و درمان

چکیده:

سازمان ها از هر نوع که باشند به طور روز افزون علاقمند به دستیابی و اثبات عملکرد صحیح محیط زیستی از طریق کنترل پیامدهای فعالیت ها، محصولات و خدمات خود بر محیط زیست با توجه به خط مشی و اهداف کلان محیط زیستی خود می باشند. آنها این کار را در قالب قوانینی که روز به روز سخت گیرانه تر می شوند، توسعه خط مشی های اقتصادی و دیگر اقداماتی که از سوی طرف های ذی نفع نسبت به موضوعات زیست محیطی و توسعه پایدار به نحو فزاینده ای مطرح گردیده و حفاظت از محیط زیست را ترویج می کند، انجام می دهند. در همین راستا امید است پژوهش حاضر قادر به تلاشی پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن آلودگی و افزایش کیفیت مراقبت بهداشتی، کاهش خطرات و کاهش هزینه ها گردد.این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی بوده که به روش مقطعی به استقرار مدل بیمارستان های سبز با رویکرد اعتبار بخشی در مرکز تخصصی و فوق تخصصی آیت ا…موسوی زنجان در سال ۱۳۸۸ پرداخته است. داده ها از طریق چک لیست های انجمن مدیریت سبز ایران و پرسشنامه سازمان محیط زیست کشور جمع آوری گردیده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده میانگین درصد تطابق عملکرد مرکز با استاندارد های (JCI) 72/47% به دست آمده است.میزان کل زباله تولیدی به ازای هر تخت در روز ۱/۳ (Kgr/d) حاصل گردیده است که مطابق با استاندارد زباله تولیدی در کشور می باشد. همچنین میزان مصرف انرژی به تفکیک آب ۳۲۳/۳ (Lit/d) و برق ۶۱ (Kwh) به ازای هر تخت بیمارستان محاسبه گردید که مطابق با استاندارد های JCI می باشد. از آنجایی که سطح جزئیات مستند سازی بایستی به حدی کافی باشد که سیستم مدیریت زیست محیطی و نحوه کارکردن توأم بخشهای مختلف آن را تشریح کند، و سمت و سوی کسب اطلاعات جزئی تر در خصوص عملکرد بخش های خاص سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص نماید خود ممیزی انجام یافته حاکی از آن است که بیمارستان باید در جهت مکتوب نمودن اهداف خرد و کلان مدیریت زیست محیطی برنامه ریزی مدونی داشته باشد از جمله موارد مربوط به تعیین خط مشی های زیست محیطی در ارتباط با خرید مواد مصرفی بیمارستان، کاهش پسماند های بیمارستانی، اطلاع رسانی پیمانکاران از الزامات زیست محیطی و آموزش های ویژه در ارتباط با چارچوب های زیست محیطی به پرسنل مرکز