سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضائیان اصطهباناتی – فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
حسین محمدی پیشکشی – مهندس مکانیک

چکیده:

سوختهای فسیلی همانند نفت گازطبیعی و زغالسنگ ازجمله منابع مهم انرژی درجهان محسوب می شود که اهمیت خود را بهعنوان سوخت از گذشته تابحال حفظ کرده اند دراین بین سهم زغال سنگ درتامین سوخت نیروگاه های تولید برق بیش ازسایر سوختهای فسیلی است این نکته نشان دهنده اهمیت بالای این منبع انرژی درتولید برق است استفاده از زغال سنگ جهت تولید برق فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا تنوع بیشتری درسبد انرژی کشور ایجاد شده و فرصت بیشتری را برای استفاده از سوخت مایع و گازطبیعی جهت صادرات یا ایجاد ارزش افزوده بالاتر از طریق صنایع انرژی برایجاد خواهد کرد درعین حال باعث شکوفایی و رونق اقتصادی اشتغال زایی درنواحی زغال خیز کشور خواهد شد دراین مقاله نخست پس از مروری برمصرف انرژی درکشور و نیاز به توسعه بیشتر نیروگاه های تولید برق درآینده براهمیت مصرف زغال سنگ به عنوان یک سوخت حرارتی توجه شده و مصرف زغال سنگ را به عنوان سوخت درنیروگاه زرند مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی دررابطه با جایگزینی زغال به عنوان انرژی تامین کننده سوخت مورد نیاز نیروگاه ها ارایه میدهد.