سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدحسن زالی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدجابر نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
محدیث فغانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمرتعداری

چکیده:

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری درحیات شهرها و پایداری آنها و تاثیرات فیزیکی و طبیعی آن درسیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی اقتصادی و اجتماعی ان انکار ناپذیر است ولی پسماندهایحاصل از گیاهان موجود در فضای سبز مشکلات عدیده ای را برای مسئولین شهری بوجود آورده است یکی از گیاهانی که به وفور در فضای سبز شهرهای مختلف استان و از جمله شهرستان بهشهر وجود دارد درخت نارنج است دربررسی های میدانی مشخص گردیددرمحدوده فضای سبز این شهر بیش از ۹۰۰۰ اصله درخت نارنج وجود دارد که سالانه حجم وسیعی از سرشاخه های این درختان هرس و دور ریخته میشود باید توجه داشت که برگ درختان نارنج قابلیت فراوانی در تولید اسانس داشته و م یتواند سود اقتصادی فراوانی را فراهم آورد دراینم طالعه درصد اسانس موجود در نارنج به کمک دستگاه کلونجر اندازه گیری شد آنالیزهای دستگاه GC/MS نشان داد که برگ نارنج شامل ترکیباتی نظیر لینالول ۳۸/۷۲ لینالیل استات ۳۶/۵۲ درصد آلفاتریپنئول ۸/۶۸ درصد و ژرانیل استات ۳/۸ درصد می باشد.