سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایمان مباشرپور – دکترا، هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – دکترا، هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
هودسا مجیدیان – دکترا، هیات علمی پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محسن ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

بر اثر فعالیت‌های انسان مواد شیمیایی زیان آور و سمی وارد آب می‌شود. چنانچه مقدار این مواد در آب بیشتر از حد مجاز باشد، استفاده از چنین آبی ممکن است عوارض و اختلالات گوناگونی در بدن ایجاد کند. شدت این اختلالات بستگی به نوع و مقدار ماده سمی وارد شده به بدن دارد. یکی از موارد مسمومیت کادمیم است. در این پژوهش امکان ارزیابی حذف یون Cd2+از محلول‌های آبی به‌وسیله نانو بلورک‌های ویت لوکیت بررسی شد. همچنین تاثیر عامل‌های فرآیند جذب مانند غلظت اولیه یون، جرم جاذب، دما، و pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه یون مورد بررسی، دما و همچنین pH ظرفیت جذب افزایش یافته و با افزایش جرم ماده جاذب، ظرفیت جذب یون‌ Cd2+ توسط ویت لوکیت نانوبلورین کاهش می‌یابد. این پژوهش نشان داد که نانو ویت لوکیت می‌تواند به‌عنوان یک جاذب موثر و دوست دار محیط زیست برای حذف فلز سنگین دو ظرفیتی کادمیم از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.