سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام مرادی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، رشت،
محمداسماعیل هنرمند – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

چکیده:

طی سالهای اخیر تولید برق به وسیله توربینهای بادی افزایش پیدا کرده است. توربینهای جدید به صورتهای متفاوت متصل به شبکه و یا منفعل از شبکه و به صورت تولید پراکنده در سیستمهای قدرت مورد استفاده قرار می گیرند. تبعات خشکسالی درسال گذشته و کاهش تولید نیروگاههای آبی که منجر به افزایش بار نیروگاهها قرار گرفت، باعث گردید اکثر شرکتهای توزیع نیروی برق از طریق روشهای متفاوت به پیک سایی بپردازند. تولید برق به وسیله توربینهای بادی می تواند در ساعات پیک بسیار مفید باشد، البته عکس این موضوع نیز صادق است یعنی شاید زمانی در ساعات پیک، تولید برق موثر و اقتصادی نباشد. با توجه به اینکه نیروگاههای بادی در ایران در مناطق منجیل و بینالود همانند کشورهای دیگر به بخش خصوصی واگذار می گردد، بحث اقتصادی تولید موثر در ساعات پیک از موارد مهم به شمار می رود. روشهای متنوعی در خصوص ذخیره سازی انرژی برق وجود دارد که می توان انرژی را در ساعات غیر پیک ذخیره نمود. روش فشرده سازی هوا در کنار نیروگاه بادی از موضوعات جدید و پراهمیت بوده که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ضمن مقایسه به بررسی این روشها به منظور استفاده در زمان پیک پرداخته می شود.