سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد جهانبخش – کارشناسی ارشد مهندسی انرژی های نو و تجدیدپذیر
شهاب علیزاده – دکتری انرژیهای تجدیدپذیر
حمیدرضا حقگو – کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک

چکیده:

تامین انرژی گرمایی خورشیدی با استفاده از کلکتورهای خورشیدی انجام می گیرد. بهبود کارآیی کلکتورهای خورشیدی و افزایش میزان انتقال حرارت از اهداف تحقیقات در زمینه کلکتورهای خورشیدی می باشد. کلکتورهای لوله گرمایی از جمله کلکتورهایی هستندکه میزان انتقال حرارت بالا و کارآیی خوبی دارند. در این پژوهش تاثیر سیال مخلوط آب و اتانول با در صد های مختلف حجمی و جنس فتیله بر شرایط کارکرد لوله گرمایی ومیزان انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد حرارتی کلکتور خورشیدی که با استفاده از بهترین لوله گرمایی ساخته شده است مورد بررسی قرار گرفته است.یک مجموعه لوله گرمایی که در آن از چند لوله گرمایی مختلف از نظر سیال عامل و فتیله استفاده شده است و بوسیله المنت گرم می‌شود ساخته و آزمایش شد .. از بین محلول های آب و اتانول ؛ محلول با نسبت (۵۰%) و نسبت (۷۵% اتانول ۲۵% آب) ضریب انتقال حرارت بهتری نشان داد.همچنین حداکثر دمای قابل دستیابی در این لوله های گرمایی مشخص گردید که می تواند به استفاده موثر این لوله های گرمایی در سیستم های انرژی از جمله در سیستمهای سرمایشی جذبی بیانجامد.همچنین میزان گرمای ذخیره شده در طول روز در حالتیکه هیچ آبی مصرف نشود در این کلکتور مورد بررسی قرارگرفت.در ضمن نتیجه دیگر اینکه لوله گرمایی با سیال آب در شارهای کم از حالت تئوری خود بسیار ضعیف تر عمل میکند و با افزایش شار گرمایی به حالت تئوری نزدیک میشود در حالیکه اتانول در شار های کم نیز مطابق حالت تئوری عمل میکند . ولی در مورد محلول آنها، هرچه میزان اتانول محلول بیشتر باشد لوله گرمایی به حالت تئوری نزدیکتر میشود