سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عطرچیان – استادیار و مدیر گروه کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و خاک و پی دان
امین نعیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران و خاک و پی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

کشورمان ایران جزو مناطقی است که از استانداردهای بارش سالیانه جهان برخوردار نیست ، لذا باید به طور بهینه و صحیح از منابع آب سطحی و زیر زمینی استفاده نمود . تجربیات نشان می دهد که برای تامین آبدهی چاهها پس از حفر چاه ، بایستی آن را تکمیل و توسعه داد . برای استفاده از چاه آب بعد از تکمیل حفاری باید تدابیری اندیشیده شود تا در حین استفاده و بهره برداری از چاه با مشکلی مواجه نشویم ، وقتی بعد از گذشت مدت زمانی از بهره برداری از چاه با کم آبی مواجه شدیم از جمله راهکارهای موجود فیلترینگ در چاهها می باشد . در این مقاله به بررسی عوامل کاهش آبدهی چاه ها پرداخته و به تبیین اسکرین ( فیلتر ) مناسب برای استفاده بهینه از چاه های آب ، با لایه های زمین شناسی مختلف پرداخته شده است