سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی دانش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر
بهروز دهانزاده – استادیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت شهری همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی درجهت افزایش تامین مواد غذایی از یک سو و حفظ منابع آب و محیط زیست لزوم استفاده از منابع عظیم و رو به رشد استفاده و بهره برداری از پساب تصفیه شده در مناطق خشک و نیمه خشک و در مناطقی که با کمبود شدید آب مواجه می باشند را محرز می سازد با عنایت به حاکم بودن اقلیم خشک و نیمه خشک در کشور و فشارهای شدید وارد شده بر منابع آب تجدید ناپذیر در نتیجه وقوع خشکسالی چند ساله و توسعه روزافزون شهرنشینی امروزه استفاده بهینه از تمامی منابعآبی در دسترس از جمله فاضلابهای شهری و خانگی مورد توجه قرا رگرفته است هدف و دورنمای گستره از تحقیق بررسی استفاده از پساب تصفیه شده جهت مصارف کشاورزی و فضای سبز در دزفول صورت گرفته است.