سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود توکلی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، باشگاه پژوهشگرا
علی حیدری – استادیار گروه عمران، دانشگاه شهرکرد
زهرا منصوری – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه شهرکرد
مریم کریمی – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه استفاده از مواد ضایعاتی و بی مصرف در بتن با توجه به کاهش خطرات زیست محیطی و از سویی جلوگیری از هدر رفت منابع اولیه ازاهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه پژوهشی به بررسی استفاده از ضایعات آج رهای سفالی به عنوان ماسه در بتن پرداخته شده است. برای این منظور ضایعات آج رهای سفالی بازمانده از ساختمان ها تهیه شده و سپس توسط آسیاب چکشی خرد شده و در رنج استاندارد ماسه دانه بندی شده است. آزمایش ها اولیه از جمله فلورانس پرتو ایکس، جذب آب و وزن مخصوص بر روی مصالح اولیه انجام شده و سپس نمونه هایی با درصد های جایگزینی ۰ تا ۱۰۰ درصد از آجر ضایعاتی به عنوان ماسه، ساخته شده و پارامترهای مکانیکی بتن از جمله مقاومت فشاری، جذب آب و وزن مخصوص بتن جدید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به خوبی نشان می دهد که با توجه به برخی اثرات مثبت این ماده از جمله کاهش وزن مخصوص بتن و مصرف ضایعات بدون استفاده در بتن و از سوی دیگر کاهش حداقلی مقاومت فشاری و عدم تغییر محسوس در جذب آب، ضایعات آجر می تواند گزینه مناسبی جهت استفاده در بتن، به خصوص در مناطق نزدیک به کوره های پخت آجر و مناطق با مصرف آجر سفالی بالا، باشد. به طور کلی استفاده از آجرهای ضایعاتی می تواند اقدامی در جهت توسعه پایدار باشد