سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش پسران – پژوهشگر دوره دکتری، مدرس گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، ایران، (نویسنده مسئول)
مریم جلالیان – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
ندا درپی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، گروه معماری، بوشهر، ایران
جاوید علی پور – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه فنی و مهندسی، بوشهر، ایران

چکیده:

انرژی و توسعه پایدار از مهمترین و اصلی ترین نیروهای اساسی زندگی بشری محسوب می گردند، نیازهای نسل امروز را برآورده ساخته بدون آنکه توانایی نسل های آینده را برای رفع نیازهای خود به مخاطره اندازد و از شیوه های غیرکارایی و غیر اقتصادی جلوگیری می کند و بر استفاده از دانش و شیوه های مدرن تکیه دارد. توسعه پایدار با مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی و اقتصادی سعی در بهینه سازی مصرف انرژی دارد و ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم، ساختمان هایی با درجات متعددی از تکنولوژی جدید که کاملاً رفتار اکولوژیکی دارند و قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح سازگار و عملکرد مناسب، در برابر تغییرات مستقیم و غیر مستقیم پیرامون خود واکنش نشان دهند و خود را با شرایط مناسب تطبیق دهند. هدف از این تحقیق بررسی شیشه هوشمند به عنوان ذخیره انرژی و عایق برای استفاده مفید و کارا از طبیعت و هماهنگ با محیط زیست استفاده می گردد و سپس به معرفی شیشه های هوشمند و انواع آن و همچنین کاربرد آنها می پردازد. روش تحقیق نیز از نوع توصیفی- تحلیلی است که با مطالعه منابع اسنادی و کتابخانه بهره گیری شده است.