سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

میثم کوچک زاده – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مسئول واحد تحول اداری اداره کل راه و ترابری

چکیده:

یکی از علوم بسیار مهم در دنیای امروز، علم اقتصاد است که وظیفه تحلیل و بررسی رفتارهای اقتصادی انسانها وجوامع و در نهایت برنامه ریزی و جهت دهی به شاخص های کلان اقتصادی در راستای تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشورها و افزایش سطح رفاه و عدالت را به عهده دارد. بررسی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در حوزه اقتصاد کشور نشان می دهد در غالب این پژوهشها و در کلیه فازهای اجرای پژوهش اعم از : انتخاب موضوع، انتخاب روش تحقیق، انتخاب مدل یا ابزارهای حل مسأله، تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد، عمدتاً بصورت فردی و غیر گروهی عمل شده و خروجی این پژوهشها آنچنان که باید نتوانسته است پاسخگوی نیاز تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی بخصوص در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و مسائل کاربردی باشد. هدف از این تحقیق، شناسایی و معرفی چند نمونه از رهیافت های نوین و موفق مورد استفاده در رش ته مدیریت (الگوی مدیریت یا مهندسی ارزش، الگوی اتاق فکر و الگوی مدیریت راهبردی یا استراتژیک ) به منظور استفاده از اصل جمعاندیشی و ایدهپردازی در مطالعات و پژوهش های اقتصادی می باشد. نتایج حاصل از بررسی صورت گرفته نشان می دهد استفاده از الگوهای نوین مدیریتی م بتنی بر تفکر جمعی و هم اندیشی، ایدهپردازی خلاقانه، راهکاریابی، آینده نگری و.. در انجام پژوهشهای اقتصادی و پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده در این پژوهشها می تواند نتایج قابل قبول تر، منطقی تر و کاربردی تری را ارائه نماید.