سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید حسینی عباسی – کارشناس ارشد مدیریت پرستاری بهداشت جامعه ، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد
فرشید بکایی – پزشک طب کار

چکیده:

سلامتی یک فرد تحت تأثیر عوامل ارثی و محیطی قرار می گیرد. محیط شامل محل کار، محل سکونت، اجتماع و نقاط مخصوص تفریح است. پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت ما را به ناچاربه استفاده از رایانه در محیط مسکونی و کار می نماید و به نظر می رسد که با فراگیر شدن بکارگیری رایانه تعداد کسانیکه از مشکلات بهداشتی ناشی از آن رنج می برند رو به افزایش است . مهمترین عوارض عبارتند از عوارض چشمی، عصبی، پوستی ، مشکلات زایمانی و استرس. باید اذعان داشت که کار با رایانه کسی را بیمار نکرده بلکه رفتارهای غلط و ناصحیح و غیر اصولی ، درجه تأثیر پذیری منفی را دچار عوارض مختلف می کند. یکی از مزایای استفاده از رایانه در منزل بودن در کنار اعضاء خانواده است. اما آیا این ارتباط مجازی می تواند جایگزین ارتباط حسی و کلامی میان افراد خانواده گردد؟ در این رابطه مهمترین سرمایه اقتصادی به عبارتی نیروی جوان و قشر با ارزش دانشجو را از نظر چگونگی استفاده از رایانه در خانه مورد بررسی قرار داده ایم. هدف از این مطالعه توصیفی مقطعی تعیین میزان چگونگی استفاده از رایانه توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز است که تعداد ۳۰۰ نفر از کل جامعه (در ۲۱ رشته مختلف) به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات فرم پرسشنامه درباره چگونگی استفاده از رایانه بود. نتایج نشان داد که اکثریت افراد۹۴/۵ درصداز رایانه به مدت ۳-۱ ساعت و بیشتر علت استفاده را سرگرمی عنوان کردند. ۴۱ درصد از افراد معتقد بودند که استفاده از رایانه روی روابط خانوادگی آنها تأثیر می گذارد بطوری که رفتار پرخاشگری از طرف افراد یکی از دلایل فوق بود۲۹/۳ درصد افراد مشکلات چشمی را به عنوان عارضه بیان کردند.