سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریا قناعت – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
امین غالبی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

باتوجه به آثارمخرب زیست محیطی فنل حذف آن ازپساب ها بسیارحائز اهمیت است یکی ازروشهای کاربردی تصفیه این آلاینده جذب سطحی می باشد دراینجا به بررسی تحقیقات گوناگون قبلی پرداخته و فاکتورهای مختلفی چون میزان ظرفیت جذب این آلاینده با کربن فعال و جاذبهای گوناگون ارزان قیمت بررسی و مقایسه شدها ست عوامل تاثیر گذار ph زمان تماس مقدار جاذب و … نیز مطالعه شده و مشخص گردیده که حذف فنل درph های اسیدی روی میدهد که دررنج ۳تا۴/۵ بالاترین راندمان را دارد سینتیک مناسب این فرایند ازنوع لاگرگرن و شبه مرتبه اول و دوم است و ایزوترم جذب لانگمویر و فرندلیچ می باشند که ضرایبی چون K,R2 و ثابتهای مربوط به هرکدام نیز گردآوری شده است.