سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زاینده رودی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
مجید اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
پیمان رفیعی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

استفاده از توابع توزیع احتمال برای توصیف پارامترهای وروردی ارزش قابلیت اطمینان، در مقایسه با کاربرد مقادیر میانگین نسبتا جدید است. شاخصهای ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت، اکثرا بصورت مقادیر میانگین محاسبه شده اند و حاوی اطلاعات اندکی در مورد خطر سیستم می باشند. در این مقاله تابع توزیع احتمال بتا برای مدل کردن هزینه وقفه (قطعی برق) وابسته به زمان مشتری، به عنوان پارامتر ورودی تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستم قدرت بکار رفته است. در آنالیز از روش شبیه سازی مونت کارلو ترتیب زمانی که می تواند پارامترهای ورودی وابسته به زمان را بکار برد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهند هنگامیکه توزیعهای احتمال برای توصیف پارامترهای ورودی و خروجی ارزش قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار بگیرند، اطلاعات بیشتری از شاخص های ارزش قابلیت اطمینان بدست می آید.