سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد صابری بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
رویا اردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سارا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
احسان احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه عل

چکیده:

افزایش جمعیت و به موازات آن گسترش روز افزون فعالیت های صنعتی، غلظت آلاینده های گازی مختلف در اتمسفر را افزایش داده است. از این رو حفظ بشر و محیط زیست از خطرات این آلاینده ها همواره به عنوان یکی از دغدغه های دولت ها به شمار رفته است. طی چند سال اخیر استفاده از روشهای نوین تصفیه و کنترل آلاینده های گازی خروجی از دودکش صنایع کاربرد فراوانی یافته است. یکی از این روشهای نوین استفاده از بیوفیلتر ها می باشد که می تواند برای تصفیه و کنترل این آلاینده ها به کار رود. با توجه به اینکه آلاینده های گازی یکی از معضلات شهرهای بزرگ دنیا بوده و جلوگیری از تولید آنها به دلیل افزایش فعالیت های صنعتی غیر قابل اجتناب می باشد، این مطالعه بصورت مروری با هدف ارزیابی بیوفیلترها به عنوان یکی از روشهای نوین تصفیه و کنترل آلاینده های گازی تولیدی در صنایع صورت پذیرفت. بیو فیلترها متداول ترین نوع بیوراکتورها هستند که شامل بستری حاوی مواد آلی یا معدنی سازگار هستند که هم به عنوان نگهدارنده توده زنده فعال و هم به عنوان منبع مغذی برای رشد میکروب ها مورد استفاده قرار می گیرند. آلاینده های هوای آلوده با عبور از میان بستر، جذب بیوفیلم شده و مورد تجزیه میکروبی قرار می گیرند. مواد مختلفی مانند خاک اره،کمپوست شهری و زغال سنگ به عنوان بستر مورد استفاده قرار می گیرند. در این میان استفاده از کمپوست شهری به دلیل داشتن رطوبت و pH مناسب توصیه می گردد. همچنین بیوفیلترها با هزینه های سرمایه گذاری پایین و راهبری آسان نسبت به بیشتر روش های تصفیه کنونی قادرند حجم زیادی از آلاینده ها با غلظت پایین را حذف کنند.