سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی،
نقی مالوفی –

چکیده:

در این تحقیق، برای سیستم آب پنیر – هوا بیورآکتور ایرلیفت با حلقه جریان خارجی طراحی و به کمک مرکز پژوهشهای صنعت نفت ساخته شد . ارتباط تاثیر ارتفاع جدا کننده فازی بیورآکتور در اندازه های مختلف با سرعت های مختلف ظاهری گاز بر روی نگهداشت گاز در سیستم آب پنیر – هوا بررسیشد. نسبت قطر ناودان ( Dd ) به قطر بالابر ( Dr ) نیز بهینه سازی شد . نتایج بررسی ها نشان می دهد، که با افزایش سرعت ظاهری گاز برای تمامی ارتفاعهای جدا کننده فازی ( Ht ) نگهداشت گاز افزایش می یابد . حداگثر نگه داشت گاز برای تمامی سرعت های ظاهری گاز در Ht = 0 اتفاق می افتد و با افزایش Ht تا حدود ۱۴ سانتی متری، نگهداشت گاز کاهش می یابد ودر Ht های بالاتر از ۳ سانتی متری افزایش Ht تاثیر قابل ملاحظه ای بر نگهداشت گاز نخواهد داشت. مقدار مناسب نسبت قطر ناودان به قطر بالابر، برابر با ۵/ Dr = 0 Dd بدست آمد