سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی گلمکانی – دانشجوی دکتری
کرامت الله رضایی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

غذای عملگر غذایی است که ترکیبات آن بهبود دهنده سلامت و یا کاهش دهنده خطر ابتلا به بیماری باشند؛ بنابراین اسانس گیاهان دارویی نیز در دسته ترکیبات عملگر قرار م یگیرند. در این تحقیق، تأثیر پیش تیمار مافوق صوت ( ۲۰ و ۴۵ درجه سانتیگراد) و متعاقب آن استفاده از مایکروویو ( ۳۳۰ و ۶۶۰ وات) جهت استخراج اسانس از آویشن شیرازی بررسی و با روش متداول تقطیر،مقایسه شده است. سینتیک استخراج و همچنین خصوصیات فیزیکی اسانس نیز بررسی شده است. استخراج به کمک مایکروویو حتی در بالاترین توان نیز تأثیر معنا داری بر روی ثابت های فیزیکی اسانس (شاخصی از کیفیت اسانس) به عنوان یک ترکیب عملگر نداشته است. استفاده از مایکروویو و افزایش توان آن منجر به کاهش زمان آغاز استخراج، کاهش زمان مورد نیاز جهت تکمیل استخراج و همچنین زمان مورد نیاز جهت ثابت شدن منحنی استخراج اسانس گردیده است. بنابراین، استخراج به کمک مایکروویو باعث اقتصادی تر شدن استخراج اسانس آویشن به عنوان یک ترکیب عملگر می گردد