سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
نقی مالوفی – کارشناس مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق نحوه استفاده آزولا مقدار مورد نیاز گیاه برنج به آزولا با توجه به میزان ظرفیت جدید ازت در خاک میزان بیومس خشک درآزولای موردنیاز گیاه برنج در شالیزارهای برنج بررسی شده است مخلوط کردن آزولا با خاک برای عملکرد برنج موثرترین روش می باشد میزان نیاز گیاه برنج به ازت موردنیاز درآزولا ۵۰ درصد می باشد باتوجه به ظرفیت جذب خاک از نظر ازت و درهرهکتار آن درسال میزان ازولای مورد نیاز گیاه برنج ۷/۴ -۵/۳ تن درهرهکتار به همراه ۱۸/۵-۱۳/۵ کیلوگرم کود شیمیایی ازته می باشد دراین مقدار میزان بیومس خشک حاصل از آزولا ۴۴۴-۳۱۸ کیلوگرم درهرهکتار می باشد از کودهای بیولوژیکی با توجه به داشتن اثرات مثبت درخصوصیات خاک اقتصادی بودن نداشتن آلودگیهای زیست محیطی و سازگاری با جنبه های اجتماعی می توان استفاده کرد.