سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد کرمی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نفت حفاری و استخراج دانشگاه ازاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
قاسم زرگر – استادیار گروه مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
ذوالقدر بذرگر –
روح اله تکین –

چکیده:

دراین تحقیق امکان استفاده ازنانوذرات درلوله گرمایشی جهت خنک سازی دربرنامه های کاربردی حفاری بصورت عددی و ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است اثرپارامترهای مختلف مهم درشککل دهی لوله گرمایشی مثل قطرلوله گرمایشی میزان شارورودی گرما طول منطقه ورودی گرما و همچنین عمق لوله گرمایشی درفرایند حفاری مورد بررسی قرارگرفته است دراین مطالعه یک مدل استوانه ای جامد با مکانیسم رسانش هدایتی برای انتقال حرارت پیشنهاد شده است که بصورت تقریبی عملکرد مته را شبیه سازی کنیم نتایج عددی مدل ارایه شده توسط داده های تجربی مورد تایید قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که استفاده ازیک نانوسیال درلوله گرمایشی اثرقابل توجهی درکاهش دمای مقطع موردنظر حفاری دارد همچنین نتایج شرایط قابل اجرا درساخت لوله های گرمایشی حاوی نانوسیال برای استفاده درحفاری را به دست می دهد