سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد جمشیدی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط زیست
محبوبه دهواری –
بهنام جمشیدی – کارشناسی مهندسی محیط زیست

چکیده:

قرن بیست و یکم قرن جهانی آب می باشد منطقه خاورمیانه جز زیست بومهای خشک و کم آب جهان می باشد بنابراین کشورهای این منطقه با بحران کمبود آب مواجه هستند بحرانی که عدم برون رفت از آن می تواند مشکلات بسیاری برای ملت ها بوجود آوردرشد مستمر جمعیت سبب افزیاش نیاز آبی و جستجوی منابع آبی جدید می شود این موضوع درزیست بومهای خشک حادتر است و باعث استفاده بیش از حد از منابع ابی دراین مناطق و درنتیجه باعث به خطر افتادن این زیست بومها شده است استفاده مجدد از پسابهای خانگی تصفیه بهعنوان یک منبع آب شیرین به موضوعی پرچالش اما نوت بدیل شده است درسه دهه گذشته استفاده از فاضلاب جهت مصارف آبیاری و کشاورزی خصوصا درمناطق خشک کشورهای صنعتی و همچنین شکورهای درحا لتوسعه به طور قابل توجهی افزایش یافته است دراین مقاله به بررسی استفاده از فاضلاب به عنوان منبع آب شیرین برای کشاورزی درزیست بومهای بیابانی و مزایا و معایب آن پرداخته شده است نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که با مدیریت مناسب فاضلابهای خانگی تصفیه شده می توان از آنها به عنوان یک منبع آب شیرین برای کشاورزی درزیست بومهای بیابانی استفاده کرد.