سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه رادمنش – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مریم ملاوردی –
حوری خالقیان –
محمدرضا احسانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی از مطالعه حاضر بررسی تئوری افزایش تولید دی متیل اترDME و درصد تبدیل CO بطور همزمان دریک راکتور بسترسیالی غشایی می باشد دراین راکتور از دو غشا متفاوت جهت نفوذ هیدروژن به راکتور و جداسازی بخار آب ازر اکتور شده استفاده شده است ازغشای Pd-AG جهت نفوذ هیدروژن به ناحیه واکنش و از غشای آلومینا سیلیکا برای حذف بخار آب ازناحیه واکنش استفاده می شود شبیه سازی راکتوربسترسالی غشایی نشان میدهد که حضور غشا سبب افزایش تولید DME و درصد تبدیل مونوکسید کربن CO میگردد و همچنین نسبت H2/CO دارای مقدار بهینه درتولید DME می باشد.