سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زهرا انصاری مهیاری – کارشناسی ارشد
صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار – پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

تجربه ساخت بناهای مسکونی وصنعتی درچنددهه اخیرکه بالغ برصدویک سد وشبکه وسیصدونودویک نیروگاه توسط حداقل سیصدشرکت کوچک و بزرگ است نشان از تجربه و دانش فنی قابل توجهی دارد از سویی موانع فعلی و انقباض بودجه دربخشهای عمرانی کشور شرایط رقابتی سختی را برای ادامه کاریابی شرکت های داخلی ایجاد نموده است بسیاری این شرکت ها اگرچه دارای ظرفیت طراحی و ساخت مطابق با استانداردهای کیفی و ایمنی به روز دنیا هستند اما درحوزه توسعه بازارخارجی تجربه کافی با استراتژی مناسبی نداشتند برخی شرکت های پیشرو که تجارب کارخارج یدارند به دلیل عدم ثبت تجارت و عدم پژوهش موردتحلیل و شناخت قرارنگرفته است و لذا برای بقیه عوامل صنعت ساخت هنوز ناشناخته باقی مانده است این مقاله درصدد است با تدوین و شناخت این تجارب به تحلیل استراتژی و فعالیت های توسعه بازارشرکت های پیشرو بپردازد