سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضاطلب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
رضا جهانبانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

خربزه گیاهی از خانواده cucurbitaceae با نام علمی cucumis melo var . Inodorus است انواع خربزه از زمانهای قدیم جایگاه ویژه ای درتغذیه مردم کشور ما داشته اند میوه خربزه از ۲ بخش پالپ و دانه تشکیل شده دانه ها محتوی ۲۲% پروتئین و ۲۱% روغن می باشد براساس گزارشات محققین مختلف اسید چرب لینولئیک اسید چرب غالب اینروغن می باشد درصورتی که روغن دانه خربزه قابل استحصال و مصرف باشد سبب افزایش ارزش افزوده خربزه و استفاده بهینه از ضایعات این میوه یم شود. دراین تحقیق به بررس یمطالعات انجام گرفته برروی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن دانه خربزه و مقایسه آن با دیگر دانه های روغنی پرداخته ایم.