سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا زارعی – عضو هیئت علمی گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی
حمید رضا رشیدی – دانشجوی دارشناسی مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دری

چکیده:

امروزه با افزایش حجم حمل و نقل دریایی ابعاد کشتی های کانتینربری که در دست طراحی و ساخت می باشند نیز در حال افزایش است. یکی از موارد مهم در طراحی کشتیهای بزرگ بررسی استحکام سازه ای آنها می باشد. در کشتیهای کانتینربر بدلیل وجود بازشوهای بزرگ در عرشه، بررسی استحکام پیچشی و همچنین تنشهای طولی ناشی از پیچش بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مقاله سعی شده است که بصورت اجمالی استحکام پیچشی بخشی از تیر بدنه یک کشتی کانتینر مورد بررسی قرار گرفته و اثر دیواره های عرضی در این سطح از استحکام کشتی مورد مطالعه قرار گیرد.