سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر کولیوند –
حسین گل نبی –

چکیده:

نانولولههای کربنی را معمولا بصورت لولههای الاستیکی با استحکام خمشیD در نظر میگیریم. در این مقاله استحکام خمشی و سایر نتایج را با استفاده از ترکیب مکانیک ملکولی و تکنیک نگاشت تغییر شکل بررسی میکنیم. درپایان یک رابطه تحلیلی را برای استحکام خمشی نانولولهها بدست میاوریم که نشان میدهد استحکام خمشی تقریبآ با توان سوم شعاع نانولوله برابر است و با نتایج بدست امده از شبیه سازی ملکولی و نظریه پیوستگی تطابق خوبی را نشان میدهد