سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مهرکیش – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
حمیده رضوی – استادیار-گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه نوروزی غضبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک
روح اله رفعت حسینی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

چکیده:

در جهان صنعتی کنونی که کشورها، دولت ها و شرکت ها، تحت تأثیر رقابت ها ی تنگاتنگ قرا ر دارند ، توج ه ب ه کیفیت محصول و بهبود مستمر آن، از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. استاندارد به عنوان یکی از مهمترین ارکان بهبود کیفیت قطعا نقش تاثیر گذاری در توسعه صنایع مختلف از جمله خودرو خواهد داشت. خودرو های هیبریدی نیز در میان مدت به عنوان بهترین طرح جایگزین برای ارائه خودرویی با مصرف سوخت و آلودگی کمتر و هزینه قابل رقابت با خودروهای متداول، در صنعت خودروسازی محسوب می گردند. در این مقاله ابتدا به بیان ضرورت استانداردسازی در سند چشم انداز توسعه و مزایای آن به صورت کلی پرداخته می شود. سپس وضعیت استانداردسازی در صنعت خودرو های هیبرید – الکتریک مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در این راستا ارائه می گردد. در انتها نیز برخی عوامل مؤثر در استاندارد سازی در فرایند دورگه کردن ارائه می شود