سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سیاه مشته – دانشگاه غیرانتفاعی رودکی تنکابن
علی نصیرپور – دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد کرامت –

چکیده:

مهاجرت کلی بنا به تعریف مجموع مواد منتقل شده از بسته به ماده غذایی یا شبه غذاهای درون آن می باشد این میزان طبق استانداردهای اتحاذیه اروپا برحسب سطح ظرف بسته بندی ۱۰mg/dm2 و برحسب میزان ماده بسته بندی شده ۶۰mg/kg می باشد شرایط دمایی و زمانی برای میزان اعلام شده طبق استاندارد EEC82/711 تعیین شده است اما این دستورالعمل قادر به پوشش دهی شرایط واقعی فرایند مواد غذایی نمی باشد دراین تحقیق میزان مهاجرت از ظروف نیمه منعطف به انواع شبه غذاها به روش وزنی درشرایط فرایند استریل غذاهای آماده درکارخانجات مورد اندازه گیری قرارگرفت که این میزان برای اتانول ۱۰% بیشترین و برای آب دیونیزه کمترین مقدار بود.