سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رودابه سمیعی زفرقندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران
مرجان شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تهیه کود از زباله علاوه بر کنترل مواد زائد جامد و بازیافت مواد آلی ، دارای ارزش اقتصادی فراوانی است، بطوریکه در سالهای اخیر صنعت کمپوست سازی در جهان پیشرفت قابل توجهی نموده است. در این میان، توجه به استانداردهای سیستم ها و تجهیزات پردازش کمپوست از اهمیت زیادی برخوردار است. در صورت عدم رعایت اصول علمی در فرآیند کمپوست سازی از زباله مخلوط به دلیل حضور فلزات سنگین ،سموم آلی و معدنی و میکروارگانیسم های پاتوژن، محیط زیست انسان، گیاهان و جانوران به مخاطره می افتد. بنابراین تدوین استانداردهایی در جهت ارتقای خصوصیات کیفی کمپوست در دو دهه اخیر در میان کشورهای غربی به تدریج شکل گرفته است، با این وجود اختلاف نظرهای علمی در مورد چگونگی انجام آزمایشات بر روی کمپوست و تعیین ترکیباتی که دارای حدود بحرانی هستند، دیده می شود. در مقاله حاضر اهمیت و جایگاه استاندارد های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موجود در برخی از کشورها مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه استانداردهای سیستم ها و تجهیزات پردازش کمپوست در این زمینه نیز ارائه می گردد