سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعباس فاطمی – دانشجوی دکتری سازه و زلزله ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا تبریزیان – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا قدرتی امیری – استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پلها به عنوان عنصری مهم در شریانهای حیاتی از اهمیت خاصی در مواقع بحران بخصوص زلزله برخوردار هستند. پل فلزی بابلسر در بخشی حساس برروی رودخانه بابل رود واقع شده است. این پل به صورت قوسی و عرشه آن به صورت کامپوزیت از بتن و تیرهای عرضی و طولی فولادی تشکیل شده است. با توجه به قدمت نزدیک به ۸۰ ساله این پل، افزایش ترافیک عبوری وهمچنین با توجه به افزایش حداقل بار مجاز عبوری وسایل نقلیه سنگین و لرزشهای محسوس برای عابرین، بررسی این پل صورت پذیرفت. بدین منظور طی آزمایشاتی رفتار این پل ارزیابی گردید.در ادامه به عنوان بخشی از این مطالعات آزمایشات بارگذاری استاتیکی و نتایج تحلیلهای صورت گرفته ارائه شده است. بررسی نتایج مشخص گردید که با توجه به آسیب پذیری لرزهای این پل میتوان با استفاده از روشهای تقویتهای در برخی نقاط آنرا مقاوم سازی نمود.