سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشگاه سمنان
احمد دالوند – دانشجوی دکتری مهندسی سازه
عباس سیوندی پور – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

دربسیاری از سازه بحث خوردگی و کاهش ظرفیت سازه یک موضوع جدی می باشد که به همین دلیل یافتن یک روش برای اینکه بتوان با استفاده از آن از کاهش ظرفیت سازه جلوگیری کرد بسیار مهم می باشد رفتار برشی تیرهای بتن مسلح در ظرفیت باربری ثقلی سازه و نحوه شکست ان بسیار اثر گذار خواهد بود دراین مقاله یک بررسی ازمایشگاهی و تحلیلی بر روی تیرهای عمیق بتنی دارای خاموت ساخته شده از الیاف FRP صورت گرفته درادامه با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS مدل المان محدود نمونه آزمایشگاهی ساخته شد.