سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد صومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمد یکرنگ نیا – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
علی بخشی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طبق مطالعات انجام گرفته در کشور حدود ۱۳% از بناهای سنتی در ایران را خانه ها با دیوارهای خشتی تشکیل میدهند در سایر کشورها نیز بیش از ۳۰% جمعیت جهان و ۵۰% جمعیت کشورهای در حال توسعه که شامل اکثریت جمعیت مناطق روستایی و حداقل ۲۰% جمعیت شهری و حومه شهری را تشکیل میدهند درخانه هایی که از مصالح بنایی خشت و اجر ساخته شدهاند زندگی می کنند در کنار مزیت فراوان خشت ا زجمله سازگاری با محیط زیست نحوه ساخت بسیار ساده و نیز عایق حرارتی بودن عملکرد ضعیف این ساختمان ها در زلزله های گذشته که منجر به ایجاد تلفات جانی و خسارات مالی گردیده است لزوم توجه دقیق تر به رفتار این نوع ساختمان ها را دوچندان می کند.