سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آرش حمیدی – سیستان و بلوچستان
سعید فراهت –
فرامرز سرحدی –

چکیده:

درمقاله حاضر با طراحی و ساخت یک کلکتور فتوولتائیک حرارتی خورشیدی (PV/T با سیال عامل هوا به بررسی آزمایشگاهی موقعیت بهینه فن ها و راندمان اکسرژی و انرژی ان پرداخته شده است پارامترهای مختلف جوی حرارتی و الکتریکی اندازه گیری شده دردوره آزمایش شامل شدت تابش خورشیدی سرعت باد دمای محیط دمای هوای ورود و خروج دمای سطح مدول فتوولتائیک ولتاژ مدارباز جریان اتصال کوتاه ولتاژ و جریان درنقطه توان ماکزیمم میب اشند معادله راندمان اکسرژی به دست آمده دراین تحقیق برحسب اتلافات اکسرژی درسیستم می باشد و بخوبی عوامل بازگشت ناپذیر را درسیستم نشان میدهد درانتها مطالعات پارامتری صورت گرفته است و تاثیر پارامترهای طراحی عملکردی و جوی روی راندمان اکسرژی بررسی شده است همچنین برای محاسبه پارامترها و راندمان الکتریکی سیستم (PV/T از مدل پنج پارامتری منحنی مشخصه جریان – ولتاژ مدول فتوولتائیک استفاده شده است.