سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی یزدچی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران مرادی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی هاشمی بنی –

چکیده:

جوشکاری اصطکاکی ـ اغتشاشی Friction Stir Welding)(FSW یک روش اتصال نسبتا جدید است که مزایای زیادی نسبت به جوشکاری معمول دارد این روش برای اتصال فلزاتی است که جوش پذیری کمی درروشهای معمول دارند از جمله این نوع اتصال اتصال لب به لب دو فلز غیرهمچنس می باشد دراین تحقیق تلاش براین شد که پارامترهای fsw نظیر سرعت جوشکاری و سرعت دورانی ابزار بصورت ازمایشگاهی برروی دو فلز غیرهمجنس مس ـ برنج صورت پذیرد با استفاده ازتست کشش و خمش و همچنین تست سختی سنجی و تصاویر ماکرو ساختار تلاش برای مقایسه خواص مکانیکی این جوش با فلز پایه گردید. درنهایت به این منجر شد که FSW قابلیت جوش پذیری قابل قبولی برای این دو فلز غیرهمجنس را دارا میب اشد.