سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشگاه تبریز
مجتبی پاشایان – کارشناس ارشد عمران مکانیک خاک و پی
مالک علیزاده –

چکیده:

عوامل مختلفی بررفتار گروه شمع تاثیر می گذارند که یکی از این عوامل فاصله شمع ها از یکدیگر است دراین مقاله تاثیر فاصله دررفتار گروه شمع بوسیله آزمایشاتی مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور گروه شمع هایی با فاصله بندی های متفاوت درخاک ماسه ای تحت باربری محوری مورد آزمایش قرارگرفت و نتایج آن با نتایج آزمایش تک شمع جهت محاسبه ضریب کارایی مقایسه شد شمع های مدل از نوع فلزی بودند که به قطر ۲۲ میلی مترو بطول ۳۰۰ میلیمتر طراحی شده بودند خاک از نوع ماسه ای بد دانه بندی شده بود نتایج آزمایشات بیانگر این مطلب است که فاصله شمع ها تاثیر زیادی بررفتا رگروه شمع دارد و افزایش فاصله سبب کاهش ظرفیت باربری گروه شمع می شود.