سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ایده گلرخ – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقا
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهایی که درسالهای اخیر برمبنای مطالعات تئوری ازمایشگاهی و صحرایی برای کنترل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه ها پیشنهاد گردیده است استفاده از سرریز W شکل می باشد در نتیجه استفاده از این نوع سرریز دو گودال کنار هم در اعماق مختلف بصورت مسیرهای فرعی در پایین دست سازه ایجاد گردیده و در بالا دست آن آب زلال با شرایط زیستگاهی مناسب برای آبزیان حاصل خواهد شد در تحقیق حاضر ابتدا به معرفی این سازه و سپس به بررسی ازمایشگاهی تاثیر آن بر توپوگرافی بستر درخم ۹۰ درجه پرداخته ایم در این تحقیق ازمایشها روی فلومی با قوس ۹۰ درجه یکنواخت انجام گرفته است سرریز W در زاویه ۶۰ درجه قوس نصب و در سه حالت شرایط جریان ورودی ۱۰ ، ۱۵ و ۲۰ لیتر بر ثانیه آزمایشات صورت گرفت که نتایج ا ین مطالعه نشان میدهد که سرریز W شکل باعث بوجود آمدن جریانی آرام در بالا دست سازه می شود بطوریکه تقریبا تغییرات توپوگرافی در بالا دست سازه صفر بوده و شرایط زیستگاهی مناسبی برای جانوران دریایی بوجود می اید و همچینین در پایین دست سازه الگوی جریانی سهبعدی و دارای آشفتگی زیاد بوجود می آید که باعث تشکیل چاله های فرسایشی در پایین دست سازه می شود.