سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه خواجه علی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان محمدخانی – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد
رامین بابادایی سامانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین روش و زمان انجام پیوند گردو، آزمایشی با ۱۳ تیمار شامل روش های پیوند اسکنه، نیمانیم، نیمانیم زبانه ای، شکمی و وصله ای در شش زمان مختلف (بهمن، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در یک نهالستان خصوصی واقع در شهرستان سامان استان چهار محال و بختیاری اجرا گردید. هر تیمار شامل سه تکرار بوده و در هر کرت آزمایش ۵ نهال قرار داده شد. نتایج حاصل از این آزمای شها نشان داد که بین روش ها و زمان های مختلف اجرای پیوند از نظر درصد گیرایی، اختلاف معنی داری در سطح ۱٪ وجود دارد. به طوری که بالاترین درصد گیرایی مربوط به پیوندهای شکمی( ۱۰۰ ٪) و وصله ای (۹۳/۳%) در نیمه مردادماه حاصل گردید. پیوندهای شکمی و وصله ای اجرا شده در نیمه تیرماه هردو با ۸۰ ٪ گیرایی در مرتبه سوم و چهارم و پیوندهای وصل های و شکمی خرداد با ۷۳/۳% و ۶۰% به ترتیب در جایگاه های پنجم و ششم قرار گرفتند. همچنین نتایج نسبتاٌ مطلوبی از پیوندهای زمستانه به دست آمد. بنابراین بهترین زمان برای انجام پیوند گردو، مردادماه به یکی از رو شهای پیوند جوانه (شکمی یا وصله ای) پیشنهاد می گردد.