سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامعلی رئیسی اردلی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
افشین اروجلوی جدید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
رامین الهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

باتوجه به نوع فرایندهای موجود درکارخانه های سنگ بری سروصدا جز تفکیک ناپذیری از صنعت سنگ می باشد وجود انواع دستگاه های بزرگ و پرسروصدا برش و ساینده باعث بروز الودگی صوتی درمحیط این کارخانه ها شده است دراین کارخانه ها اغلب کار با دستگاه های سنگ بری و تنظیم و نظارت برعملکرد آنها توسط اپراتورها انجام میگیرد لذا هوشیار اپراتورها درهنگام کار از اهمیت خاصی برخوردار است آلودگی صوتی اغلب باعث کاهش هوشیاری اپراتور می شود که این عدم تمرکز و هوشیاری می تواند خسارت های مالی و جانی فراوانی به بار آورد برای پیش گیری از پیامد آلودگی صوتی درابتدا لازم است شدت و موقعیت این آلودگی تعیین گردید درانی مطالعه با هدف شناسایی نقاط تولید کننده آلودگی صوتی درکارخانه های سنگبری به بررسی و مشاهده ی تراز شدت صوت درمکان های مختلف کارخانه های منتخب خوشه سنگ اصفهان پرداخته می شود.