سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

میثم هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
سوسن نژادمطوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

در سیستم HSE عناصری چون ارزیابی خطر کنترل خطر و بازرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند دراین تحقیق اهداف ذیل را به انجام می رسانیم ایجاد یک لیستی از شرح وظایف که درهر شغل یا حرفه بررسی خطرات مربوط به هر شغل حرفه یا فرایندکاری ارزیابی و اولویت بندی ریسکهای مربوط به هر شغل و خطر نشان دادن قابلیت انجام و فرق گذاشتن میان ارزیابی خطرات / ریسکهای اصلی و مخصوص ، بازرسی و مشاهدات آنها توصیف روشهای مختلف کنترل ریسک و خطرات توصیف فرایند کنترل خطرات / ریسک ها توصیف بازرسی انواع آنها توصیف چگونگی بازرسی ها و ثبت مشاهدات آنها و بررسی نحوه گزارش دادن خطرات و در نهایت بتوان خطرات را ارزیابی و کنترل کرد.