سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صیاد آهنگری – عضو انجمن ژئوتکنیک و زلزله بسیج مهندسین استان آذربایجان غربی

چکیده:

براورد نیاز لرزه ای سازه و عملکرد آن با رویکرد مهندسی زلزله عمدتا برپایه روش تاریخچه زمانی غیرخطی می باشد به دلیل پیچیدگی نسبی این روش درچندین دهه اخیر روشهای تحلیل استاتیکی خطی معادل با الگوی بارجانبی ثابت ابداع گردیده است برای رفع نقایص این روشها درسالهای اخیر روش اصلاح شده Modal Pushover از سوی محققی ن ارایه گردیده است این روش با درنظر گیری اثرمودهایبالا ضعف روشهای قبلی را بخوبی تحت پوشش قرار داده است مطالعه حاضر روش Modal Pushover به عنوان یک روش پایه مورد مطالعه قرارگرفته و میزان دقت این روش دربراورد نیاز لرزه ای سازه ها بتنی با قاب خمشی درمقایسه با روشهای تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل پوش اور ساده مورد ارزیابی قرارگرفته است درنهایت محدوده کاربرد این روش درسازه های بتنی شرح داده شده است.