سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آنیتا خالقی – کارشناس مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، مهندسان مشاور زیست انرژی پارس
عاطفه مهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

در این مقاله نحوه ارزیابی اثرات ناشی از طرح خطوط لوله انتقال نفت و گاز و شاخص سازی معیارها براساس روش ارزیابی بکاررفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ارزیابی اثرات زیست محیطی از جمله روش های بسیار کارآمدی است که با شناسایی محیط زیست و درک اهمیت آن، آثار بخش ها یا فعالیت های مختلف یک طرح بر اجزای محیط را بررسی و ارزیابی کرده و موجب اشراف برنامه ریزان بر اوضاع موجود محیط زیست طبیعی منطقه می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل امکان پایش و کنترل مداوم وضع موجود را توسط عوامل مدیریتی فراهم می کند.روش های متنوعی برای ارزیابی و به تصویر کشیدن پیامد فعالیت ها در مراحل ساخت و بهره برداری یک پروژه وجود دارد که هریک با توجه به صلاحیت متخصصین، ‌دسترسی به‌ اطلاعات لازم، بودجه، زمان و فن آوری رایانه‌ای براساس قابلیت استفاده از آنها انتخاب‌ می شود.انواع روشهای ارزیابی بصورت چارچوبی مفهومی، شکلی از داده ها را در کنار ارزش های مالی و نیازمندی منابع و زمان نمایش می دهد. در این مقاله ابتدا با روش ماتریس کل طول مسیر بطور یکپارچه ارزیابی شده و سپس با روش چک لیست، آثار سوء و مثبت اجرای پروژه بر محیط زیست در هر یک از پهنه های همگن تعیین شده، بررسی گردیده است.